Nieuws
Er zijn geen nieuwsberichten beschikbaar
Familie- en erfrecht

Wilt u eens rustig nalezen over diverse onderwerpen op het gebied van personen- en erfrecht? Wij hebben een aantal brochures daarvoor gemaakt.

Samenlevingsvormen e.d.:
-
samenleving
-
huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden

Erven en testament algemeen:
-
algemene brochure gehuwden
- de uitsluitings- of privéclausule

Diverse testamentvormen (oud en nieuw):
- voor
gehuwden
- voor
ongehuwden
- het
langstlevende-alles-testament
- het vruchtgebruiktestament

Erven en testament bijzonder:
het
ELAN-optimaaltestament (een bijzondere vorm van een tweetrapsmaking of tweetrapstestament)

De afwikkeling van een erfenis:
de verklaring van erfrecht

Als beide ouders het gezag niet meer kunnen uitoefenen en financieel beheer:
voogdij en bewind

Niet meer uw eigen zaken kunnen of willen behartigen:
-
de 
ELAN-(optimaal) levensvolmacht

Fiscaal vriendelijk van uw vermogen af:
schenken op papier aan (klein-)kinderen
schenken niet op papier

Invloed van de levensverzekering op vererving:
levensverzekering en testament

Mocht u ook geïnteresseerd zijn in andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld over bedrijfsovername etcetera, dan hebben wij hierover diverse soorten brochures. Deze brochures worden op dit moment nog op verzoek toegezonden (per e-mail of per post), maar kunnen binnenkort ook via deze website worden gelezen.

 
Aanmelden nieuwsbrief
Naam:
Email:

Categorieën
Particulier
Bedrijf