Nieuws
03-06-2022
Uitbreiding Elan Notarissen
Kosten opdracht

Kosten opdrachtgever

In het algemeen is het de opdrachtgever die de kosten van de door hem gevraagde dienst in rekening krijgt gebracht. De meeste van deze kosten zitten begrepen in het tarief van de akte zelf en worden niet apart gespecificeerd, behalve kosten welke expliciet aan derden moeten worden afgedragen, zoals leges van een Rechtbank, en kosten inzake overboekingen, en specifieke werkzaamheden welke naast de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht. Zie hier voor onze uurtarieven. 

 

Kosten verkoper

Een uitzondering op dat de opdrachtgever alle kosten betaald, is de situatie van verkoop van bijvoorbeeld een woning. Dan kunnen er, naast de kosten welke een koper in rekening worden gebracht (meestal begrepen in het tarief van de akte(n)), ook kosten bij de verkoper in rekening worden gebracht (koper is meestal opdrachtgever bij dit type dossiers). 

De meest gebruikelijke kosten voor rekening van de verkoper zijn: 
1. doorhaling hypothe(e)k(en); aflossing krediet(en)

2. overboekingen/betalingsverkeer

3. volmacht verkoop (en kosten legalisatie als verkoper de volmacht tekent bij een andere notaris)

4. kosten opvagen en/of verrekenen spaarsaldo/polis hypotheek bij aflossing
5. onderzoek beschikkingsbevoegdheid
6. overige kosten

Er kunnen van geval tot geval ook bijzondere kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld een tolk/vertaler, als een verkoper niet de Nederlandse taal voldoende machtig is. Ook niet gebruikelijke werkzaamheden, veroorzaakt aan de kant van de verkoper (bijvoorbeeld een vererving of echtscheiding), worden ten laste van verkoper gebracht. Het is namelijk niet redelijk om kosten die betrekking hebben op de situatie van de verkoper bij de koper in rekening te brengen. Dit soort kosten (behalve die van derden, welke hun eigen tarieven/kosten hanteren) worden op basis van bestede tijd afgerekend. Het is dan ook afhankelijk van wie deze werkzaamheden kan/mag doen.
a. relatief simpeler werkzaamheden kunnen op niveau (juridisch) secretaresse worden afgedaan;
b. wat ingewikkelder worden op niveau senior notarieel medewerker/notarisklerk of junior kandidaat-notaris afgedaan;
c. de meest ingewikkelde werkzaamheden worden op niveau senior kandidaat-notaris of notaris afgedaan.
Zie 
hier voor onze uurtarieven.

Sommige kosten kunnen ook deels bij koper en deels bij verkoper in rekening worden gebracht, zoals verrekeningen.

De kosten verkoper kunnen dus variëren, waarbij als uitgangspunt gemiddeld de volgende tarieven gelden voor de meest gebruikelijke kosten hiervoor vermeld:
1. € 180,00 tot € 235,00 per doorhaling hypotheek (afhankelijk van de soort doorhaling); € 50,00 tot € 90,00 per af te lossen krediet
2. € 215,00 of uurtarief per doorhaling beslag
3. € 15,00 tot € 19,50 per boeking (niet IBAN en/of buitenlandse bankrekening: € 55,00 - € 95,00)
4. € 65,00 tot € 105,00 per volmacht (exclusief eventuele persoonlijke bespreking: uurtarief)
5. € 95,00 tot € 150,00 per op te vragen/te verrekenen saldo/polis

6. € 30,00 tot € 60,00 voor registeronderzoeken (er vanuitgaande dat er sprake is van 2 verkopers en er geen sprake is van vererving, echtscheiding, toestemming derden etc.)
7. o.a. € 20,00 tot € 30,00 administratiekosten en/of kosten verrekeningen, € 20,00 tot € 50,00 voor onderzoek Handelsregister en/of statuten (per betrokken Nederlandse rechtspersoon; exclusief uitgebreider UBO- en/of WWFT-onderzoek en/of betrokken buitenlandse rechtspersoon: betreffende hiervoor vermelde uurtarief b. of c., en kosten derden).

 
Aanmelden nieuwsbrief
Naam:
Email:

Categorieën
Particulier
Bedrijf