Nieuws
Er zijn geen nieuwsberichten beschikbaar
Makelaarscadeau


Voorwaarden voor de korting ad 10% op bepaalde tarieven als u een bon via Makelaarscadeau heeft gekregen.

U krijgt altijd een gratis inventariserend gesprek aangeboden ter waarde van € 85,00. In dit gesprek kan worden bekeken wat er wel of niet geregeld kan of moet worden. In sommige gevallen is het beter dat er meer geregeld wordt dan u in eerste instantie dacht. Ook als u besluit om niets te laten vastleggen en/of geen verder advies te willen krijgen, worden u geen kosten in rekening gebracht.

1. De korting geldt voor het notarieel honorarium (kosten advies en/of opmaken akte), maar niet voor tarieven derden, zoals leges Rechtbank en Centraal Testamentenregister.
2. De korting is niet van toepassing op tarieven waarvoor al een korting is verleend c.q. een aanbieding is gedaan, of waarvoor korting is verleend in verband met samenhangende akten (offertekorting).

 
Aanmelden nieuwsbrief
Naam:
Email:

Categorieën
Particulier
Bedrijf